You are here:

Cerkev sv. Lenarta v Novi vasi

Cerkev stoji na robu strnjene vasi in je obrnjena proti vzhodu.

Valvasor jo našteva med šmarskimi podružnicami, v Višnjegorsko župnijo naj bi bila vključena za časa cesarja Josipa II., o letnici izgradnje cerkve ni podatkov, je pa njena značilna poznogotska pozidava, verjetno naslednica starejše zgradbe izpred leta 1500.
Zvonik je bil zgrajen 1678 leta, oltar z letnico 1647 je dobila cerkev iz Sostrega. Lopa je bila cerkvi prizidana okrog 1855 leta.
Cerkev je opasana z verigo, po legendi so v vas hoteli vdreti Turki, vaščani so se zaobljubili, da bodo cerkev opasali, če Turki ne pridejo v vas. Turki so prišli do kapelice, ki je nekdaj stala ob odcepu iz glavne ceste do vasi, tam pa so se začeli vdirati do kolen in niso mogli naprej.
Glavni oltar je posvečen sv. Lenartu. V glavni vdolbini oltarja je kip sv. Lenarta s palico v roki, na oltarnih podločjih pa sta sv. Barbara in sv. Katarina. Glavni oltar je edini kamniti oltar v župniji, narejen iz črnega belo pegastega marmorja.
Stranski oltar je posvečen sv. Barbari.

Žegnanje je na nedeljo pred ali po 6. novembru, godu sv. Lenarta.