You are here:

Cerkev sv. Jurija na Seli

Cerkev stoji na severovzhodnem delu vasi.

Današnja cerkvena stavba je bila zgrajena okrog 1460 leta. Cerkev omenja tudi Valvasor. Oltar so Selani 1862 leta kupili v Štangi, narejen pa je bil skoraj 100 let prej.

Glavni oltar je posvečen Materi božji in sv. Juriju. Na oltarju sta kipa sv. Petra in Pavla.
Za oltarjem piše, da je oltar kupila Meta Gros iz Kamen berda., postau in prenou pa ga je Jakob Eržen, Tiščer iz Višnje Gore na soseiskine stroške in dobrutnikov.
Evangelijski oltarje posvečen sv. Ahacu, Epistolski oltar pa sv. Andreju.
Zelo zanimiv je Križev pot, na 14. postaji je oznaka slikarja Werganta (Bergant).
Cerkev je redko nedotaknjena poznogotska pozidava, oltarji in ostala oprema je tudi zelo dragocena.
Cerkev je bila v zadnjem desetletju s pomočjo državnega in občinskega finančnega prispevka in veliko prizadevnosti vaščanov odlično obnovljena in vzdrževana in sodi med najlepše urejenimi podružničnimi cerkvami naše župnije.

Žegnanje je na nedeljo po 24. aprilu, ko je god sv. Jurija.