You are here:

Cerkev sv. Ožbolta v Leskovcu

Cerkev stoji na južnem robu strnjene vasi in je najvišje ležeča podružnica Višnjegorske župnije, 665 m.

Cerkev je bila še pred nekaj desetletji krita s škriljem.
Portal nosi letnico 1830. Posebno dragocen je leseni strop, narejen leta 1633, ki bi bil nujno potreben temeljite obnove, vendar se prizadevanja za obnovo neuspešno vlečejo že nekaj desetletij. V sredini stropa je prikazano Križanje, motivi lune in sonca, Adam in Eva in drevo spoznanja . Strop ima številna abstraktna in geometrična znamenja.

Glavni oltar je posvečen sv. Ožboltu, v glavni oltarni vdolbini je kip sv. Ožbolta, desno sv. Jožef, levo sv. Anton Padovanski. Na hrbtni strani med ostali piše, da je obnova oltarja 1836 stala 300 goldinarjev, ki so jih Leskovčani težko skup spravil ker je bla to leto toča vse pobila.
Južni stranski oltar je posvečen sv. Antonu Puščavniku, severni oltar pa je posvečen sv. Gertrudi.
Cerkev je bila barokizirana v času izgradnje lesenega stropa.

Žegnanje je na nedeljo pred Velikim Šmarnom, god sv. Ožbolta pa je 5. avgusta.