You are here:

Cerkev sv. Martina v Zgornji Dragi

Cerkev stoji na ravnici v neposredni bližini kmetije Jančar in železniškega postajališča, v sicer zelo površinsko veliki vasi.

Izgradnja cerkve je povezana z zgraditvijo stiškega samostana in njegovega arhitekta Mihaela, kar pomeni, da je bila cerkev zgrajena okrog 1150-1160 leta. V 18. stoletju je bila k cerkvi prizidana manjša lopa. Cerkev je bila zaradi svoje starosti in velike umetnostne in zgodovinske vrednosti velikokrat prenovljena. V cerkvi so delno ohranjeni ohranjeni fragmenti slik narejenih na belež. Cerkev je edina ohranjena romanska podružnica na širšem območju, romanski obok v ladji pa ji daje še posebno pomembno mesto v celi državi. Cerkev je omenjena v vseh zgodovinsko umetnostnih slovenskih publikacijah.

Glavni oltar je posvečen sv. Martinu

Žegnanje je v nedeljo po 11. novembru, ko je god sv. Martina