You are here:

Cerkev sv. Magdalene v Kriški vasi

Cerkev leži dobrih 100 m južno od vasi.

Valvasor cerkev omenja med višnjanskimi podružnicami. Cerkev naj bi zgradili višnjegorski gospodje. Datum gradnje je težko določljiv, zgrajena pa je bila najkasneje v 16. stoletju.

Glavni oltar je posvečen sv. Magdaleni. V glavni oltarni vdolbini je sv. Magdalena, desno sv. Rok, levo sv. Florijan, na konzolah sv. Urša in sv. Neža. Stranski oltar je posvečen sv. Heleni, epistolski pa sv. Uršuli in sv. Donatu.

Cerkev ima dragocen misal iz 1706 leta.
Cerkev je zgledno vzdrževana, ponoči osvetljena.

Žegnanje je na nedeljo pred ali po 22. juliju, godu vaške zavetnice