You are here:

Cerkev Žalostne matere Božje v Dednem dolu

Cerkev s kapelo Božjega groba in 10 kapelicami leži v skriti dolinici sredi po dolini razpotegnjene vasi Dedni dol ob avtocesti Ljubljana- Zagreb.

Valvasor za to cerkev, ki je po slogu sodeč bila zgrajena okrog 1450 leta piše, da je to čudežna cerkev, ker se zvonovi sami od sebe večkrat oglasijo. Glavni oltar ima kip in sliko Matere Božje, ki se na oltarju s posebnim vrtilnim mehanizmom lahko zamenjata. Poleg glavnega oltarja sta še stranska južni in severni oltar. Severni je posvečen Antonu Puščavniku, južni pa Bičanemu Jezusu.

Zanimivost cerkve je lopa.

Notranjščina cerkve in lope je bila leta 2005 prebeljena, pred 5 leti je bil obnovljen tudi severni stranski oltar in streha zvonika. V letu 2005 so bile obnovljene tudi močno dotrajane kapelice, ki ima jo zaenkrat še močno poškodovane, a vendarle vidne freske, ki se naj bi jih v najbližjem času nadomestilo z novo poslikavo.

 

 

V območju kapelic je tudi Kapela Božjega groba, ki je bila prvotno prav gotovo cerkev, saj so še sedaj dobro vidni ostanki prezidav, rušenj, fresk, gotskih reber.

Cerkev Žalostne matere Božje, s kapelicami in Božjim grobom, je bila še vse do pričetka druge svetovne vojne priljubljena romarska točka.

Žegnanje je na Veliki Šmaren, 15. avgusta. Pod to podružnično cerkev spadajo vasi Dedni dol, Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo in Vrh pri Višnji Gori.