You are here:

Mestna cerkev sv. Ane

Cerkev stoji na severu Mestnega trga.

Cerkev je bila verjetno grajeno sočasno z graditvijo novega mesta, okrog leta 1478. Na god sv. Janeza Krstnika so v cerkvi volili mestnega sodnika. 1710 je bila pri cerkvi ustanovljena bratovščina sv. Ane. Goriški nadškof Mihael Attems je cerkev ponovno blagoslovil 1767, verjetno zaradi luteranov, ki so bili nekaj časa prevladujoči v Višnji Gori. V notranjščini je zidan pevski kor,v južni steni je tudi nekdanja strelna lina (proti Turkom!). Glavni oltar je posvečen sv. Ani, ki ima kip in sliko sv. Ane, Marijine matere, kip je posebno lepo delo iz 17. stoletja, stranska oltarja so postavili člani cehovskih višnjanskih zdr uženj.

Nov križev pot je leta 2005 po stari predlogi narisal domači slikar Janez Kastelic.

Žegnanje je prvo nedeljo po 26. juliju, godu sv. Ane, na žegnanjsko nedeljo je na Mestnem trgu tudi priljubljeni Anin sejem.